Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 23 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 351

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 20 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/3 AM2 o powierzchni 0,11 ha.