Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 9/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 19 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 118

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 19.01.2023 r. do dnia 19.02.2023 r.:

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 18 stycznia 2023 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka