Wykaz nieruchomości do zbycia, Wambierzyce – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 216/2 AM2 o powierzchni 0,02 ha.