Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Zarządzenia Nr: 30/B/2023, 31/B/2023, 32/B/2023, 33/B/2023, 34/B/2023, 35/B/2023, 36/B/2023, 37/B/2023, 38/B/2023, 39/B/2023, 40/B/2023, Burmistrza  Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 30/B/2023, 31/B/2023, 32/B/2023, 33/B/2023, 34/B/2023, 35/B/2023,, 36/B/2023, 37/B/2023, 38/B/2023, 39/B/2023, 40/B/2023, Burmistrza  Strzegomia  z dnia  11 stycznia 2023 roku.