Wykaz lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 132

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wandy 3/9, o powierzchni 13,48 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,25 m² oraz udziałem w wysokości 3/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 96/1 (AM-2) obręb Centrum o powierzchni 0,0181 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00039356/1, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17.0050.2023 z dnia 13.01.2023 r. 

Termin wywieszenia wykazu:

Od dnia 17.01.2023 r.  do dnia 07.02.2023 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarcze nieruchomościami  do dnia 28.02.2023 r.