Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 17 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 134

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Środkowej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ulicy Przechodniej nr 9 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ulicy Przechodniej nr 2A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.  

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 30,00 m² + (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), mieszczącego się w budynku przy ulicy Środkowej nr 2 (II piętro – III kondygnacja), położonym: na działce nr 2054 o powierzchni 349 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035856/5 oraz na działce nr 2055 o powierzchni 276 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00035859/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 08 grudnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 75 000,00 zł.

Wadium wynosi 8 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-1/II/23 odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 składającego się z pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 18,70 m² (wc wspólne na klatce schodowej) oraz pomieszczenia przynależnego tj. pokoju o pow. 16,00 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Przechodniej nr 9 (II piętro), położonym na działce nr 1640 o powierzchni 280 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014289/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 22 listopada 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-2/II/23 odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 29,90 m² (wc wspólne na parterze), mieszczącego się w budynku przy ulicy Przechodniej nr 2A (II piętro), położonym na działce nr 1646 o powierzchni 348 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032795/8 oraz działce nr 1647 o powierzchni 611 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032794/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1646 oraz  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1647.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 08 grudnia 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 90 000,00 zł.

Wadium wynosi 9 000,00 zł.

 

 

Przetarg Nr P-3/II/23 odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

               

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.