Wykazy nieruchomosci do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 13 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 96

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 12 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 12.01.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

– lokal mieszkalny nr 1-2 położony w Wadochowicach 26

– lokal mieszkalny nr 4 położony w Wadochowicach 26

 

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 12.01.2023 roku  do dnia 02.02.2023 roku.

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

Sporządziła: Marta Grzebielec