Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki o nr 258/2 w Niedźwiedziu – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 12 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 115

Dokumenty do pobrania:

I N F O R M A C J A

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 12 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niedźwiedziu oznaczonej jako działka o nr 258/2 o pow. 0,2666 ha. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.