Informacja o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu do zbycia gminnych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Radkowie działki nr 677/1 AM-26 oraz 676/1 AM-25

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 164

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż :

1) na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10  stycznia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Radkowie – działek oznaczonych numerami 677/1 AM-26 oraz 676/1 AM-25.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminywRadkowie/document/908054/Zarz%C4%85dzenie-8_2023

2) na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu do wydzierżawienia gminnych nieruchomości – Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10  stycznia 2023r.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminywRadkowie/document/908053/Zarz%C4%85dzenie-7_2023