Wykaz lokalu użytkowego do sprzedaży, Ziębice ul. Grunwaldzka 17-17a – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 106

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 10 stycznia 2023 roku

 

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj.:

sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Ziębicach przy ul. Grunwaldzkiej 17-17a.

 

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 10.01.2023  roku  do dnia 31.01.2023 roku.

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

Sporządziła: Marta Grzebielec