Wykaz lokalu mieszkalnego do sprzedaży, Strzelce nr 70 – UG Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 10 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 119

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze  zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 4/23.

  1. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku Strzelce nr 70 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej.

 

Wykaz zamieszczony zostały na stronie internetowej:  bip.marcinowice.pl.

 

 

 Wójt

/-/ Stanisław Leń