Wykaz nieruchomosci do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 9.01.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

– lokal mieszkalny nr 1 położony w Ziębicach przy ul. Juliusza Słowackiego 28

– lokal mieszkalny nr 2 położony w Ziębicach przy ul. Wałowej 59

 

Informacja podlega wywieszeniu przez okres od dnia 9.01.2023 roku  do dnia 30.01.2023 roku.

 

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

Sporządziła: Marta Grzebielec