Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 87/2 (AM-4) obręb Nowy Świat (część) – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 13.0050.2023 z dnia 05.01.2023 r., części nieruchomość o powierzchni 15,00 m2, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 87/2 (AM-4) obręb Nowy Świat, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00021281/5, z przeznaczeniem na cele handlowe.