Ogłoszenie Nr 6/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 151

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 6/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium
1 310

KW działki

SW1D/00031306/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. Sanatoryjna budynek nr 7

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6, położony na parterze o pow. użytkowej 30,39 m2, plus pomieszczenia przynależne 2 komórki o pow. 4,33 m2 i 5,12 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 9,63%. Stan techniczny lokalu średni.

 

650

(udział 9,63%- 62,59 m2)

MS.14– teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności(1) 50.200,- zł

 

5.000,-
  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 23.08.2022 r., II- 11.10.2022 r., III – 14.12.2022 r.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 3 stycznia 2023 r.