Ogłoszenie Nr 3/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 143

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 3/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium  

godzina przetargu

1 508/1

KW działki

SW1D/00023928/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 79

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 10,60 m2, składający się pokoju i kuchni udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 8,40%. Stan techniczny lokalu b.niski.

508

(udział 8,40%- 42,67 m2)

MWW.4– teren zabudowy willowej i usługowej(1)  

15.000,- zł

 

1.500,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

2 508/1

KW działki

SW1D/00023928/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce, ul. M. Kopernika budynek nr 79

obręb Środkowe

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 14,60 m2, składający się pokoju, kuchni i toalety udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 11,46%. Stan techniczny lokalu niski.

508

(udział 11,46%- 58,22 m2)

MWW.4– teren zabudowy willowej i usługowej(1)  

25.000,- zł

 

2.500,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 3 stycznia 2023 r.