Ogłoszenie Nr 2/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 145

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 2/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

 

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina przetargu
1 441

KW działki

SW1D/00033112/0

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Kamionki, budynek nr 69

obręb Kamionki

Opis nieruchomości:

Lokal niemieszkalny nr 1A, położony na parterze

I kondygnacji nadziemnej, składający się  z jednego pomieszczenia o pow. użytkowej 9,35 m2, udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 3,31%. Stan techniczny lokalu b.niski lokal po pożarze.

 

1541

(udział 3,31% – 51 m2)

MN– zabudowa mieszkaniowa niskointensywna(1)  

4.000,-

 

400,-  

 

 

 

 

 

 

 

1000

2

 

237/2

KW działki

SW1D/00046373/1

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Kamionki, budynek nr 43

obręb Kamionki

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5, położony na II kondygnacji nadziemnej I piętrze-poddaszu, składający się  z pokoju, kuchni, przedpokoju i poddasza o pow. użytkowej 17,53 m2, plus pomieszczenie przynależne komórka o pow. 7,68 m2 udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 10,22%. Stan techniczny lokalu niski.

 

1179

(udział 10,22%-120,49m2)

MN– zabudowa mieszkaniowa niskointensywna(1)  

28.000,-

 

2.800,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pieszyce.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,
  2. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  3. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  4. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 3 stycznia 2023 r.