Ogłoszenie Nr 1/2023 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 09 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 229

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 1/2023 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 72/4

72/5

72/6

72/7

KW SW1D/ 00050164/4

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Dolne

Opis:

Działki gruntu niezabudowane,

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: ŁIII, Ws

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.1143

0.1166

0.1170

0.1170

 

 

19-MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej(1)

4-KDW – teren drogi wewnętrznej(1)

380.000,-(2) 38.000,- 930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 28.06.2022 r., II – 23.08.2022 r., III – 11.10.2022 r., IV – 14.12.2022 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce,  3 stycznia 2023 r.