Ogłoszenie nr 44/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 216

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE Nr 44/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
Nr KW
Położenie i opis powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina
przetargu
1 283/12

i

283/10

(udział 1/3)

KW SW1D/ 00038609/6

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Środkowe

Opis:

Działka gruntu niezabudowana wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce stanowiącej dojazd do drogi publicznej.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: B

Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej usytuowana wzdłuż granicy z nieruchomością położoną przy ul Zamkowej 3. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działka porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.0885

i

0.0238

(udział – 1/3)

 

MS.25 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności(1)

 

116.000,-(2) 11.000,- 1100

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 18.10.2022 r., II – 14.12.2022 r.,

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  2 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 30 grudnia 2022 r.