Ogłoszenie nr 42/2022 o przetargu – UMiG Pieszyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Pieszyce

Kod pocztowy:

58-250

Ulica:

ul. Kościuszki 2

Data Publikacji: 04 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 156

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

 

Nr działki
KW
opis i położenie powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium
Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium
1 655/6

KW działki

SW1D/
00027740/
6

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Rościszów, budynek nr 14

obręb Rościszów

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2, położony w suterenie o pow. użytkowej 25,65 m2 w skład lokalu wchodzi pokój z aneksem kuchennym, udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 4,02%. Stan techniczny lokalu bardzo niski.

1240

(udział 4,02%- 49,85 m2)

MN– zabudowa mieszkaniowa niskointensywna(1) 22.000,- zł

 

2.000,-
  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pieszyce,.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 30.11.2022 r.,

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  2 lutego 2023 r.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 30 grudnia 2022 r.