Wykaz nieruchomości do sprzedaży, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2I Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 1

Data Publikacji: 02 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 226

Dokumenty do pobrania:

GN.6840.1.12.2016.GN3

 

Starosta Kłodzki
informuje, że

         w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł.  w Mieście Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2I ozn. geodez.  jako działki nr 108/1 obręb Ptasia Góra AM – 3   o pow. 01756 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.