Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż działki 71/4, Osina Wielka – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 29 grudnia, 2022

Ilość wizyt: 158

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                                               Ziębice, 27.12.2022 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Osinie Wielkiej oznaczonej jako działka 71/4 o pow. 0,5383 ha.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Ziębic

                                                                                                                      Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Bednarz-Banach