Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia nr: 447/B/2022, 448/B/2022, 449/B/2022, 450/B/2022, 451/B/2022 i  452/B/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 24 listopada, 2022

Ilość wizyt: 75

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 447/B/2022, 448/B/2022, 449/B/2022, 450/B/2022, 451/B/2022 i  452/B/2022  Burmistrza  Strzegomia  z dnia    21 listopada 2022 roku.