Wykaz nieruchomości do użyczenia, dz. nr 1/6 (AM-5) obręb Zacisze – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 22 listopada, 2022

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2022 r. do dnia 13.12.2022 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 235.0050.2022 z dnia 21.11.2022 r., część nieruchomości o pow. 5600,00 m2  położona  w Kłodzku, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 1/6 (AM-5) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00076782/7,  z przeznaczeniem na cele oświatowo-wychowawcze (strzelnica sportowa przeznaczona do strzelania z broni pneumatycznej oraz urządzenia  gimnastyczne i siłowe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Patryk Kastelik tel. 74/865-46-29