Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w Niedźwiedziu – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 170

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 18.11.2022r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

 

I N F O R M A C J A 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 18 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:

Budynkiem mieszkalnym, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy nr 3, położony w miejscowości Niedźwiedź 97 oznaczony jako  działka nr 361/4 o powierzchni 0,0694 [ha].

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74-8-16 3-852

 Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Jarosław Górski.