Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 186/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 18 listopada, 2022

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej oraz na BIP w terminie od 18.11.2022 r. do dnia 18.12.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 186/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. – w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka nr 344/1 AM-1, o. Rogów Sobócki, o pow. 0,1600 ha, KW nr WR1K/00262368/1.