Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka – wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 126/9 (AM–5) obręb Twierdza (część)

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. B. Chrobrego 1

Data Publikacji: 17 listopada, 2022

Ilość wizyt: 93

Dokumenty do pobrania:

 Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 17.11.2022 r. do dnia 08.12.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 225.0050.2022 z dnia 14.11.2022 r., który dotyczy części nieruchomości o pow. 200,00 m2, poł. w Kłodzku, ozn. geodez. jako dz. nr 126/9 (AM–5) obręb Twierdza, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00085143/2, z przeznaczeniem na cele parkingowe.