Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działek o nr 90/3 i 90/4 Kalinowice Górne – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 16 listopada, 2022

Ilość wizyt: 132

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 15.11.2022 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kalinowice Górne składające się z działek o nr 90/3 (0,0987ha) i 90/4 (0,4351ha) o łącznej pow. 0,5338ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz