Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dz. nr 847/14 obręb 0001 Zachód – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 09.11.2022r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

 

Informacja

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 9 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Ziębice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Części przedmiotowej nieruchomości stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położone w miejscowości Ziębice obręb 0001 Zachód o nr działki 847/14 według obszarów: obszar nr 1 o powierzchni 52m2, obszar nr 2 o powierzchni 52m2.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz