Wykaz nieruchomości do oddania w najem – zarządzenie nr 159/2022 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 25

Dokumenty do pobrania:

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że do informacji publicznej zostało podane Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 159/2022 z dnia 12 października 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w najem – lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 37, o powierzchni 52,00 m2 + pomieszczenie o powierzchni 16,18 m2, znajdujący się na działce nr 2/6 AM 12, obręb Sobótka.