Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 09 listopada, 2022

Ilość wizyt: 152

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 51 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 17 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Spółdzielczej nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 składającego się z: jednego pokoju, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 45,10 m² oraz pomieszczenia przynależnego- komórka piwniczna nr 11 o pow. 8,00 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 51 (III piętro-poddasze-IV kondygnacja), położonym na działce nr 1747 o powierzchni 333 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036188/8 oraz na działce nr 1748 o powierzchni 77 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00040965/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-118/XII/22 odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 44,70 m² (wc wspólne na klatce schodowej przynależnego częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 17 (III piętro-IV kondygnacja), położonym na działce  nr 1718 o powierzchni 252 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032231/7.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi –110 000,00 zł.

Wadium wynosi 11 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-119/XII/22 odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 składającego się z: dwóch pokoi i kuchni z wc o powierzchni 41,46 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnica nr 8 o pow. 6,36 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Spółdzielczej nr 3 (II

piętro-III kondygnacja), położonej na działce  nr 2281 o powierzchni 352 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036196/7.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 125 000,00 zł.

Wadium wynosi 13 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-120/XII/22 odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

               

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.