Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, Ziębice obręb 0003 Nieszków dz. nr 44/5 – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 listopada, 2022

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 08.11.2022r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

 

Informacja

Burmistrz Ziębic działając w oparciu o art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 8 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Ziębice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi częściowo zabudowane grunty rolne, położone w miejscowości Ziębice obręb 0003 Nieszków o nr działki 44/5 według obszarów: obszar nr 1 o powierzchni 356,96m2, obszar nr 2 o powierzchni 446,20m2, obszar nr 3 o powierzchni 256,08m2, obszar nr 4 o powierzchni 63,25m2, obszar nr 5 o powierzchni 7,90m2, obszar nr 6 o powierzchni 208,50m2.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz