Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 177/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 listopada, 2022

Ilość wizyt: 98

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w term 07.11.2022 r. do dnia 07.12.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 177/2022 z dnia 07 listopada 2022 r. –  w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka – działka nr 911 AM-1obręb Sulistrowiczki, o powierzchni 0,0042 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00095360/3