Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykaz nr 25/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzo

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8A

Data Publikacji: 20 października, 2022

Ilość wizyt: 137

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 27.10.2022 r. do dnia 17.11.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia:

Wykaz nr 25/2022– dz. nr 407/2 o pow. 0,7658 ha w Wojborzu, do sprzedaży w drodze przetargu

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 08.12.2022 r.