Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia nr 236/2022, 237/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 22 września, 2022

Ilość wizyt: 184

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 236/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 557/18,
  • Zarządzeniem Nr 237/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 2/2

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 21.09.2022 roku do  dnia 12.10.2022 roku  oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.