Wykaz nieruchomości do dzierżawy –  Zarządzenia Nr: 349/B/2022, 350/B/2022, 351/B/2022, 352/B/2022, 353/B/2022, 354/B/2022, 355/B/2022 Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 19 września, 2022

Ilość wizyt: 80

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 349/B/2022, 350/B/2022, 351/B/2022, 352/B/2022, 353/B/2022, 354/B/2022, 355/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 września 2022 roku.