Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykazy na 19/2022, 20/2022, 21/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8A

Data Publikacji: 15 września, 2022

Ilość wizyt: 54

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 22.09.2022 r. do dnia 13.10.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia:

Wykaz nr 19/2022– dz. nr 1014/2 o pow. 0,17 ha w Jaszkowej Górnej, do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nr 20/2022– dz. nr 791/73 o pow. 0,0074 ha oraz dz. nr 791/74 o pow. 0,0104 ha w Krosnowicach, do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nr 21/2022– dz. nr 147 o pow. 0,44 ha oraz dz. nr 155 o pow. 0,27 w Romanowie, do sprzedaży w drodze przetargu

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 03.11.2022 r.