Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Zarządzenia Nr 309/B/2022, Nr 310/B/2022, Nr 311/B/202, Nr 312/B/2022 Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 12 września, 2022

Ilość wizyt: 85

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 309/B/2022, Nr 310/B/2022, Nr 311/B/202, Nr 312/B/2022   Burmistrza Strzegomia z dnia 19 sierpnia 2022 r.