Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ul. Kościuszki 17 m. 4 Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 września, 2022

Ilość wizyt: 117

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemców – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 m. 4 o powierzchni 27,10 m² wraz z udziałem 25/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 11/5 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0580 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00048958/7, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 189.0050.2022 z dnia 9 września 2022 r.

Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 09.09.2022 r.  do dnia  30.09.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 21.10.2022 r.