Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – zarządzenie nr 140/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 06 września, 2022

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,  na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 06.09.2022 r. do dnia 27.09.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 140/2022 z dnia 06 września 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.