Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – zarządzenia nr 138/2022, 139/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 06 września, 2022

Ilość wizyt: 54

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 06.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:                                                                                                                            

Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 06 września 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka– działka nr 125 AM-1obręb Górka, o powierzchni 0,0674 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00121118/4

Zarządzenie Nr 139/2022 z dnia 06 września 2022 r. – w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – 344/1 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o powierzchni 0,1600 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00262368/1