Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu dotyczącym działki nr 14/4 AM-19, obręb Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 02 września, 2022

Ilość wizyt: 62

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie

 

oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu II przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka z dnia 24 sierpnia 2022 r. do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 126/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o przetargu, dot. działki nr 14/4, AM-19, obręb Sobótka w następujący sposób:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II przetarg ustny publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka, który odbędzie się

– jest zapis o treści: dnia 28 sierpnia 2022 r.

– powinno być:  dnia 28 września 2022 r.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.