Dzierżawa nieruchomości gruntowych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 01 września, 2022

Ilość wizyt: 99

Dokumenty do pobrania:

 

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych dotyczących wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości  gruntowych:  

  

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele związane z ekspozycją nagrobków, nieruchomości gruntowej, tj. część działki nr 2653 o powierzchni 600 m2 przy ul. Słowiańskiej (obr. 5) w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 2653 o powierzchni 6,5826 ha przy ul. Słowiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00047633/3.

Przedmiotem dzierżawy na cele związane z ekspozycją nagrobków, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 2653 o powierzchni 600 m2 przy  ul. Słowiańskiej (obr. 5) w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 2,00 zł / 1 m2 netto miesięcznie.

Wadium wynosi 100,00 zł.

 

Przetarg Nr P-87/X/22 odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

—————————————————————————————————————–

 

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele związane z ekspozycją nagrobków, nieruchomości gruntowej, tj. części działki nr 2653 o powierzchni 220 m2 przy ul. Słowiańskiej (obr. 5) w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 2653 o powierzchni 6,5826 ha przy ul. Słowiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00047633/3.

Przedmiotem dzierżawy na cele związane z ekspozycją nagrobków, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 2653 o powierzchni 220 m2 przy ul. Słowiańskiej (obr. 5) w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 2,00 zł / 1 m2 netto miesięcznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-88/X/22 odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 29 59 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24 i 74 856 28 50 i 74 856 29 93.