Sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 31 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 162

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Kotlarskiej nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Kościelnej nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Westerplatte nr 37 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 45,26 m² (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), mieszczącego się w budynku przy ulicy Kotlarskiej nr 3 (I piętro), położonym na działce nr 2151 o powierzchni 306 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00054652/4 oraz na działkach nr: 2154 o powierzchni 139 m² i 2155 o powierzchni 77 m² dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00054652/4.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 135 000,00 zł.

Wadium wynosi 14 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-81/X/22 odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 46,55 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Kościelnej nr 8 (II piętro, III kondygnacja), położonym na działce  nr 1081 o powierzchni 150 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00029904/2 oraz na działce nr 1082 o powierzchni 290 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00029904/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 140 000,00 zł.

Wadium wynosi 14 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-82/X/22 odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

  1. 3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 składającego się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 61,20 m² (wc wspólne na klatce schodowej), mieszczącego się w budynku przy ulicy Westerplatte nr 37 (II piętro), położonym na działce nr 2700 o powierzchni 349 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015066/4 oraz działce nr 2701 o powierzchni 611 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030737/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2700 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2701. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 150 000,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-83/X/22 odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.