Sprzedaż lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 31 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 142

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Długiej nr 41 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy placu Grunwaldzkim nr 10 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 42,15 m² (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej nr 41 (II piętro), położonym na działce nr 2108 o powierzchni 124 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032239/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 130 000,00 zł.

Wadium wynosi 13 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-84/X/22 odbędzie się w dniu 06.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 składającego się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o powierzchni 25,50 m² (wc na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy placu  Grunwaldzkim nr 10 (IV piętro), położonym na działce nr 1498 o powierzchni 317 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014054/4 oraz działce nr 1497 o powierzchni 367 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027100/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1498 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1497. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 66 000,00 zł.

Wadium wynosi 7 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-85/X/22 odbędzie się w dniu 06.10.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.