Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 130, 131, 132/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 31 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na stronie Miasta i Gminy w Sobótce oraz na BIP UMiG Sobótka, w terminie od 31.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka– działka nr 911 AM-1obręb Sulistrowiczki, o powierzchni 0,0042 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00095360/3

Zarządzenie Nr 131/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – 352/ 4 AM-1, obręb Księginice Małe, o powierzchni 0,0500 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00095708/5

Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. nr 4 AM-10, o pow. 0,0406 ha, obręb StrzeblówKW nr WR1K/00242772/0