Sprzedaż nieruchomości gruntowych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 25 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Pogodnej pod zabudowę usługową. 

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Pogodnej /Obr.1 Am 4/ tj. :

 

  • działka nr 40/14 o powierzchni 0,3009 ha
  • działka nr 40/15 o powierzchni 0,3087 ha

 

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00020752/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.

 

I przetarg odbył się w dniu 31 maja 2022 r.

II przetarg odbył się w dniu 28 lipca 2022 r.

 

  1. Cena wywoławcza do kolejnego przetargu dla działki nr 40/14 o pow. 0,3009 ha wynosi – 369 000,00 zł brutto.

 

300 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 69 000,00 zł  = 369 000,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 30 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-79/IX/22 odbędzie się w dniu 29-09-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

  1. Cena wywoławcza do kolejnego przetargu dla działki nr 40/15 o pow. 0,3087 ha wynosi – 369 000,00 zł brutto.

 

300 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 69 000,00 zł = 369 000,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 30 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-80/IX/22 odbędzie się w dniu 29-09-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

 

Wadium wynosi 30 000,00 zł.

 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.