Postępowanie pn. „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica w sezonach 2022/2023, 2023/2024.”

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 02 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 97

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica  w sezonach  2022/2023, 2023/2024.”

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają się za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2B MIASTA ŚWIDNICY pod adresem https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/356828/zimowe-utrzymanie-jezdni-drog-gminnych-ciagow-pieszych-alejek-i-schodow-oraz-przystankow-komunikacyjnych-na-terenie-miasta-swidnica-w-sezonach-2022-2023-2023-2024

 

Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE eB2B”.