Informacja Wójta Gminy Kłodzko o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Ołdrzychowice Kłodzkie i Żelazno

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 01 sierpnia, 2022

Ilość wizyt: 154

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 01.08.2022 r. do dnia 22.08.2022 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 16D/2022-nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod ogródki przydomowe położone w  Ołdrzychowicach Kłodzkich i Żelaźnie