Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 56/2 obręb Gniewków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 29 lipca, 2022

Ilość wizyt: 88

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 28 lipca 2022 r.

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz Plac Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 56/2 obręb Gniewków.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Dobromierz i została przeznaczone do sprzedaży. Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.