Wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu- zarządzenia Nr: 276/B/2022, 277/B/2022, 278/B/2022, 279/B/2022, 280/B/2022,  281/B/2022, 282/B/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 28 lipca, 2022

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 276/B/2022, 277/B/2022, 278/B/2022, 279/B/2022, 280/B/2022,  281/B/2022, 282/B/2022 Burmistrza  Strzegomia  z dnia  25 lipca 2022 roku.